Campanya de Sensibilització
sobre el correcte
reciclatge de piles i bateries en centres escolars de la
Comunitat Valenciana

Campanya de Sensibilització sobre el correcte
reciclatge de piles i bateries en centres escolars
de la Comunitat Valenciana

Participa en el concurs de recollida de residus de piles "Jo Ajude a Berto Zampapilas"

o comença
la història
de Berto

des del
principi

Comença
la història
de Berto

des del
principi