Concurs de
Recollida de Piles

Bases legals

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, juntament amb les entitats gestores dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors Ecopilas i ERP promouen el concurs de recollida de residus de piles, JO AJUDE A BERTO ZAMPAPILAS dirigit als centres educatius d’ensenyament primari de la Comunitat Valenciana per a fomentar la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seues famílies.

El concurs és gratuït i participar no implica cap cost.

columnaBerto