El col·legi Fundació Flors guanyador de l’edició 2018-2019 agraeix el seu premi a Berto