Els centres escolars de la Comunitat Valenciana arrepleguen quasi 18.000 quilos de piles i bateries usades

Els col·legis Alfauir-Ròtova de Ròtova, Mónica Pont de Bufali, Pintor Teodoro Andreu d’Alzira, Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna, Félix Rodríguez de la Fuente de Manises i Riu Millars de Ribesalbes s’han proclamat guanyadors del concurs ‘Berto Zampapilas’

València, 21 de juny de 2022

Aquest matí, el CEIP Félix Rodríguez de la Font de Manises ha acollit l’acte de lliurament de premis de la campanya de sensibilització ambiental Berto Zampapilas, una iniciativa que pretén promoure la recollida selectiva de piles i bateries usades entre els centres escolars de la Comunitat Valenciana i que, enguany, ha aconseguit acumular prop de 18.000 kg d’aquests residus.

Com a part del projecte, que també inclou activitats teatralitzades en els col·legis a càrrec d’un equip d’educació ambiental, cada any s’organitza una competició entre els centres escolars participants. Així, el concurs Berto Zampapilas entrega 1.500 € a les 6 escoles (2 centres públics, privats o concertats; 2 centres rurals agrupats i 2 centres d’acció educativa singular) que més residus hagen acumulat –en valors absoluts i relatius– en un termini de 20 dies lectius.

Amb tal fi, els centres participants reben prèviament un o diversos contenidors per a la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils. En ells, han de depositar aquests residus sempre que procedisquen de les famílies de l’alumnat, del professorat o del propi centre escolar.

Els guanyadors de la cinquena edició de Berto Zampapilas han sigut, en la categoria de col·legis rurals agrupats, el CRA Alfauir-Ròtova (amb 424,3 kg recollits), de Ròtova, i el CEIP Mónica Pont (157,7 kg/alumne o alumna), de Bufali. Quant als CAES, el premi ha sigut per al CEIP Pintor Teodoro Andreu (504 kg), d’Alzira, i el CEIP Sant Miquel (3,32 kg/alumne o alumna), de Tavernes de la Valldigna. Finalment, entre els col·legis públics, concertats i privats; han destacat especialment el centre amfitrió, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Manises (1007 kg recollits) i el CEIP Riu Millars de Ribesalbes (7,62 kg/alumne o alumna).

Tots ells han rebut, de part del propi Berto Zampapilas, un xec simbòlic de 1.500 € que podran canviar per material escolar i/o esportiu. L’acte ha comptat també amb la presència del Director de Màrqueting i Esdeveniments de Ecopilas, Julio Lema; el Responsable de Comunicació de European Recycling Platform (ERP), Iago García; i el Subdirector General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, José Vicente Miró.

Una iniciativa consolidada

La fi del curs escolar 2021/2022 tanca també la cinquena edició del projecte d’educació i sensibilització ambiental, una iniciativa que, al llarg d’aquests anys, ha aconseguit consolidar-se entre els centres escolars de la Comunitat Valenciana. Promoguda per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica –juntament amb les entitats gestores dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors (SCRAP) Ecopilas i European Recycling Platform (ERP)–, el seu principal objectiu és involucrar a alumnat, professorat, pares i mares en la gestió de les piles i bateries usades.

Prova d’això és que, en la primera edició que recupera la presencialitat després de la crisi sanitària de la Covid-19, han participat 100 centres escolars. En total, 21.015 alumnes de primària que, a través de la història d’aquest divertit personatge, han treballat a l’aula els beneficis ambientals de la separació de residus en origen.

En global, al llarg de les quatre edicions presencials de la campanya, s’han recollit més de 85.000 kg de residus de piles i acumuladors, la qual cosa suposa el 10% del total de piles recollides durant un any en la Comunitat Valenciana. Una xifra gens menyspreable producte de la implicació de 442 centres escolars i uns 111.000 alumnes.

Los centros escolares de la Comunitat Valenciana recogen casi 18.000 kilos de pilas y baterías usadas

Los colegios Alfauir-Ròtova de Ròtova, Mónica Pont de Bufali, Pintor Teodoro Andreu de Alzira, Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna, Félix Rodríguez de la Fuente de Manises y Riu Millars de Ribesalbes se han proclamado ganadores del concurso ‘Berto Zampapilas’

València, 21 de junio de 2022

Esta mañana, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Manises ha acogido el acto de entrega de premios de la campaña de sensibilización ambiental Berto Zampapilas, una iniciativa que pretende promover la recogida selectiva de pilas y baterías usadas entre los centros escolares de la Comunitat Valenciana y que, este año, ha logrado acumular cerca de 18.000 kg de estos residuos.

Como parte del proyecto, que también incluye actividades teatralizadas en los colegios a cargo de un equipo de educación ambiental, cada año se organiza una competición entre los centros escolares participantes. Así, el concurso Berto Zampapilas hace entrega de 1.500 € a las 6 escuelas (2 centros públicos, privados o concertados; 2 centros rurales agrupados y 2 centros de acción educativa singular) que más residuos hayan acumulado –en valores absolutos y relativos– en un plazo de 20 días lectivos.

Con tal fin, los centros participantes reciben previamente uno o varios contenedores para la recogida selectiva de pilas y acumuladores portátiles. En ellos, deben depositar estos residuos siempre que procedan de las familias del alumnado, del profesorado o del propio centro escolar.

Los ganadores de la quinta edición de Berto Zampapilas han sido, en la categoría de colegios rurales agrupados, el CRA Alfauir-Ròtova (con 424,3 kg recogidos), de Ròtova, y el CEIP Mónica Pont (157,7 kg/alumno o alumna), de Bufali. En cuanto a los CAES, el premio ha sido para el CEIP Pintor Teodoro Andreu (504 kg), de Alzira, y el CEIP Sant Miquel (3,32 kg/alumno o alumna), de Tavernes de la Valldigna. Finalmente, entre los colegios públicos, concertados y privados; han destacado especialmente el centro anfitrión, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Manises (1007 kg recogidos) y el CEIP Riu Millars de Ribesalbes (7,62 kg/alumno o alumna).

Todos ellos han recibido, de parte del propio Berto Zampapilas, un cheque simbólico de 1.500 € que podrán canjear por material escolar y/o deportivo. El acto ha contado también con la presencia del Director de Marketing y Eventos de Ecopilas, Julio Lema; el Responsable de Comunicación de European Recycling Platform (ERP), Iago García; y el Subdirector General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, José Vicente Miró.

Una iniciativa consolidada

El fin del curso escolar 2021/2022 cierra también la quinta edición del proyecto de educación y sensibilización ambiental, una iniciativa que, a lo largo de estos años, ha logrado consolidarse entre los centros escolares de la Comunitat Valenciana. Promovida por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica –junto con las entidades gestoras de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor de pilas y acumuladores (SCRAP) Ecopilas y European Recycling Platform (ERP)–, su principal objetivo es involucrar a alumnado, profesorado, padres y madres en la gestión de las pilas y baterías usadas.

Prueba de ello es que, en la primera edición que recupera la presencialidad tras la crisis sanitaria de la Covid-19, han participado 100 centros escolares. En total, 21.015 alumnos y alumnas de primaria que, a través de la historia de este divertido personaje, han trabajado en el aula los beneficios ambientales de la separación de residuos en origen.

En global, a lo largo de las cuatro ediciones presenciales de la campaña, se han recogido más de 85.000 kg de residuos de pilas y acumuladores, lo que supone el 10% del total de pilas recogidas durante un año en la Comunitat Valenciana. Una cifra nada desdeñable producto de la implicación de 442 centros escolares y unos 111.000 alumnos y alumnas.

Guanyadors del concurs Berto Zampapilas 2022

Tenim el plaer de comunicar-vos els centres escolars més recicladors de piles de la Comunitat Valenciana.

Aquests són els guanyadors de la campanya a cadascuna de les seves categories:

 

Col·legis rurals agrupats (CRA)

CRA Alfauir-Ròtova de Ròtova (424,3 Kg)

CEIP Mónica Pont de Bufali (157,7 Kg/alumne-a)

Centres d’acció educativa singular (CAES)

CEIP Pintor Teodoro Andreu d’Alzira (504 Kg)

CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna (3,32 Kg/alumne-a)

Col·legis públics, concertats i privats

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Manises (1007 Kg)

CEIP Riu Millars de Ribesalbes (7,62 Kg/alumne-a)

 

Gràcies a la implicació de l’alumnat i les seves famílies i al professorat dels 100 centres participants en aquesta edició s’han recollit prop de 18.000 kg a tota la Comunitat Valenciana.

Enhorabona!

Ganadores del concurso Berto Zampapilas 2022

Tenemos el placer de comunicaros los centros escolares más recicladores de pilas de la Comunitat Valenciana.

Estos son los ganadores de la campaña en cada una de sus categorías:

 

Colegios rurales agrupados (CRA)

CRA Alfauir-Ròtova de Ròtova (424,3 Kg)

CEIP Mónica Pont de Bufali (157,7 Kg/alumno-a)

Centros de acción educativa singular (CAES)

CEIP Pintor Teodoro Andreu de Alzira (504 Kg)

CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna (3,32 Kg/alumno-a)

Colegios públicos, concertados y privados

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Manises (1007 Kg)

CEIP Riu Millars de Ribesalbes (7,62 Kg/alumno-a)

 

Gracias a la implicación del alumnado y sus familias y del profesorado de los 100 centros participantes en esta edición se han recogido cerca de 18.000 Kg en toda la Comunitat Valenciana.

¡Enhorabuena!

Arriba el final… i Berto està molt content!

Extra, extra! Hem entrevistat a Berto Zampapilas i ens ha confessat que enguany està molt, molt content. I el motiu de la seua alegria és que, al llarg d’aquest curs, entre tots els centres escolars heu recollit molts quilos de residus de piles i acumuladors portàtils.

Berto ja ha tornat del seu viatge i està molt satisfet. Durant molts mesos, ha recorregut el territori de la Comunitat Valenciana per a aconseguir la vostra ajuda. El seu objectiu no era un altre que difondre els huit preceptes que garantiran el futur del planeta i sembla que heu seguit les seues instruccions al peu de la lletra.

Moltes gràcies a les i els alumnes dels 100 centres escolars que heu participat. Missió complida!

Esto llega a su fin… ¡y Berto está muy contento!

¡Extra, extra! Hemos entrevistado a Berto Zampapilas y nos ha confesado que este año está muy, muy contento. Y el motivo de su alegría es que, durante este curso, entre todos los centros escolares habéis recogido muchos kilos de residuos de pilas y acumuladores portátiles.

Berto ya ha regresado de su viaje y está muy satisfecho. Durante muchos meses, ha recorrido el territorio de la Comunitat Valenciana para lograr vuestra ayuda. Su objetivo no era otro que difundir los ocho preceptos que asegurarán el futuro del planeta y parece que habéis seguido sus instrucciones al pie de la letra.

Muchas gracias a las alumnas y los alumnos de los 100 centros escolares que habéis participado. ¡Misión cumplida!