CONCURS 2018-10-03T13:54:01+00:00

Bases legals
del Concurs
de Recollida
de Piles

JO AJUDE BERTO ZAMPAPILAS

DESCARREGA BASES (.pdf)
PARTICIPA-HI

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, conjuntament amb les entitats gestores dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors, Ecopilas i ERP promouen el concurs de recollida de residus de piles, JO AJUDE BERTO ZAMPAPILAS, adreçat als centres educatius d’ensenyament primari de la Comunitat Valenciana per a fomentar-hi la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les famílies. Aquest concurs, d’acord amb el contracte subscrit amb Ecopilas i ERP, l’organitza l’Institut Imedes (d’ara endavant, l’ORGANITZADOR) que té com a domicili, només a l’efecte de notificacions d’aquesta acció promocional, el carrer d’Hernández Lázaro, 10, 46015 València).

El concurs és gratuït i participar-hi no comporta costos.