Finalistes del concurs Berto Zampapilas

Per fi ha arribat el moment de conèixer als centres escolars més recicladors de piles de les Comunitat Valenciana. Aquests són els finalistes que s’enfrontaran en la «superfinal» de concurs:

Alacant: Col·legi Penya L’Or (27,70 kg/alumne)

Castelló: Col·legi Palància – Millars (12,42 kg/alumne)

València: Col·legi El Sabinar (8,50 kg/alumne)

La Generalitat, Ecopilas i ERP promouen el reciclatge de piles instal·lant bidons en totes les escoles de Primària

La Generalitat, Ecopilas i ERP promouen el reciclatge de piles instal·lant bidons en totes les escoles de Primària.

La Presentació de la Campanya de Recollida de Piles de la Comunitat Valenciana tindrà lloc el dimarts 24 d’octubre al CEI Federico García Lorca de València.

València 20 d’octubre de 2017

La Generalitat Valenciana, Ecopilas i ERP presenten la Campanya de Recollida de Piles de la Comunitat Valenciana, dirigida a totes les escoles de Primària. L’acte tindrà lloc el proper dimarts a les 12:00 hores al CEI Federico García Lorca de València.

La trobada comptarà amb l’assistència del director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, el director general d’ERP, Matías Rodriguez i el director general de Recyclia, José Pérez. Durant la presentació es donarà a conèixer a la mascota de la campanya, Berto Zampapilas.

Amb ell s’inicia un projecte que pretén fer partícips del reciclatge de piles als xiquets i xiquetes de primària de totes les escoles de la Comunitat. L’objectiu és animar-los a dipositar aquests residus en els llocs destinats a l’efecte en cada centre escolar, on es va a instal·lar un bidó replegapiles on poder rebutjar-les un cop haja finalitzat el seu ús. Prèviament, es farà entrega a cada estudiant d’una xicoteta caixa recol·lectora de piles per incentivar el dipòsit d’aquests residus en els llocs adequats. A més es desenvoluparà una campanya de conscienciació i sensibilització per totes les escoles valencians, amb activitats teatralitzades i amb jocs infantils per als escolars.

  • ACTE: Presentació Campanya de Recollida de Piles de la Comunitat Valenciana

  • DIA: Dimarts, 24 d’octubre de 2017

  • LLOC: CEI Federico García Lorca de València (Carrer Clariano s/n)

  • HORA: 12:00

[:]

La Generalitat, Ecopilas y ERP promueven el reciclado de pilas instalando bidones en todos los colegios de Primaria

La Generalitat, Ecopilas y ERP promueven el reciclado de pilas instalando bidones en todos los colegios de Primaria.

La Presentación de la Campaña de Recogida de Pilas de la Comunitat Valenciana tendrá lugar el martes 24 de octubre en el CEI Federico García Lorca de Valencia.

Valencia, 20 de octubre de 2017

La Generalitat Valenciana, Ecopilas y ERP presentan la Campaña de Recogida de Pilas de la Comunitat Valenciana, dirigida a todos los colegios de Primaria. El acto tendrá lugar el próximo martes a las 12:00 horas en el CEI Federico García Lorca de Valencia.

El encuentro contará con la asistencia del Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, el Director General de ERP, Matías Rodriguez y el Director General de Recyclia, José Pérez. Durante la presentación se dará a conocer a la mascota de la campaña, Berto Zampapilas.

Con él se inicia un proyecto que pretende hacer partícipes del reciclaje de pilas a los niños y niñas de Primaria de todos los colegios de la Comunitat. El objetivo es animarles a depositar estos residuos en los lugares destinados al efecto en cada centro escolar, donde se va a instalar un bidón recogepilas donde poder desecharlas una vez haya finalizado su uso. Previamente, se hará entrega a cada estudiante de una pequeña caja recolectora de pilas para incentivar el depósito de estos residuos en los lugares adecuados. Además se desarrollará una campaña de concienciación y sensibilización por todos los colegios valencianos, con actividades teatralizadas y con juegos infantiles para los escolares.

  • ACTO: Presentación Campaña de Recogida de Pilas de la Comunitat Valenciana
  • DÍA: Martes, 24 de octubre de 2017
  • LUGAR: CEI Federico García Lorca de Valencia (Calle Clariano s/n)
  • HORA: 12:00